Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Czcionka:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od 28 sierpnia 2012 r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem nr 23 z dnia 28 sierpnia 2012 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

W skład zespołu wchodzą:

Marzanna Górecka - przewodnicząca zespołu
przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej;

Agnieszka Stachyra - Świderska - zastępca
przedstawiciel Fundacji "Latający Ludzie";

Katzrzyna Sikora - sekretarz
przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej;

Piotr Górzyński
przedstawiciel Sądu Rejonowego w Puławach;

Piotr Firlej
przedstawiciel Posterunku Policji w Kazimierzu Dolnym;

Grażyna Materek
przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym;

Agnieszka Kukier
przedstawiciel Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym;

Renata Staroń
przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzu Dolnym;


Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Lubelskiej 32/34 pok 205; 24-120 Kazimierz Dolny

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „ Niebieskie Karty ”.
Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „ Niebieskiej Karty – A ”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. 
Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „ Niebieską Kartę - B ”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.
Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „ Niebieską Kartę - A ”   do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres.
Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji  Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.
Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „ Niebieskiej Karty ”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

 

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty ” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta ”.
Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „ Niebieskiej Karty ”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.
 
Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „ Niebieska Karta ”:
1. Posterunek Policji; ul. Nadrzeczna 30, 24-120 Kazimierz Dolny
2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lubelska 32/34, 24-120 Kazimierz Dolny
3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny
4. Placówki oświatowe na terenie miasta Kazimierz Dolny (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).
 
Obowiązujące akty prawne
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
Uchwała  Nr XII/67/11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 23 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zarządzenie Burmistrza Kazimierza Dolnego nr 23 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w gminie Kazimierz Dolny

Przydatne linki:

http://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

http://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

Wsparcie psychologiczne:  poniedziałek, sobota, niedziela godz.7.30-19.00,

wtorek –piątek godz.10.00-19.00,   tel. 785 027 111,

poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek –piątek godz.7.00-15.00

tel. 81 888 53 05; 81 888 53 06; 800 110 001

e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl

Pomoc prawna: czwartek godz.15.00-17.00

Tel. 814 888 04 92

e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”:

Tel. 800 12 00 02 oraz 22 668 70 00

czynne całodobowo

 

Centrum Praw Kobiet:

Pomoc  psychologiczna: poniedziałek- środa, piątek  godz. 10.00-16.00

Tel. 22 621 35 37

Pomoc prawna: czwartek godz. 10.00-16.00

Tel. 22 621 35 37

Telefon interwencyjny:

Tel. 600 070 717

czynny w dni robocze oraz w święta

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

–Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 116 111
czynny całodobowo

 

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki