Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

► Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Czcionka:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł na okres świadczeniowy 2020/2021

W okresie świadczeniowym 2020/2021 trwającym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodów z 2019r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny na dzień rozpatrzenia sprawy.

W okresie świadczeniowym 2020/2021 trwającym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. prawo  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane  na podstawie dochodów z 2019r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny na dzień rozpatrzenia sprawy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  2. zawarła związek małżeński.

Wzór wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki