Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Czcionka:

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

 

Rodzaj świadczenia

Wypłata

Kwota świadczeń

1.

Zasiłek Rodzinny

miesięcznie

95 zł
124 zł
135 zł

Do ukończenia 5-go roku życia;
powyżej 5 r. ż do ukończenia 18 r. ż;
powyżej 18 r. ż do ukończenia 24 r. ż;

Dodatki z tytułu:

 

Urodzenia dziecka

jednorazowo

1 000 zł

 

Samotnego wychowywania dziecka

miesięcznie

193 zł

265 zł

na jedno dziecko jednak nie więcej niż 386 zł łącznie na wszystkie dzieci;
na jedno dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 520 zł łącznie na wszystkie dzieci;

Kształcenia i rehabilitacji

miesięcznie

90 zł
110 zł

na dziecko do ukończenia 5 r. ż;
na dziecko powyżej 5 r. ż;

wielodzietności

miesięcznie

95 zł

Na trzecie i każde kolejne dziecko

Rozpoczęcia roku szkolnego

Jednorazowo
we wrześniu

100 zł

Przysługuje na dziecko rozpoczynające przygotowanie roczne „zerówkę”, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną – o w/w świadczenie należy złożyć wniosek we wrześniu lub październiku

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Miesięcznie
(10 miesięcy w roku)113 zł

69 zł

Przysługuje na dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem;

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły

Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

Miesięcznie
 

400 zł

- 24 miesiące kalendarzowe;
- 36 miesięcy jeżeli sprawowana jest opieka nad  więcej niż jednym dzieckiem ur. Podczas jednego porodu;

- 72 miesięcy  jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.

Świadczenia opiekuńcze

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Miesięcznie

1 830 zł

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Miesięcznie

215,84 zł

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Miesięcznie

620 zł

opieka nad osobą dorosłą z orzeczeniem

Zasiłek dla opiekunów

Miesięcznie

620 zł

Tylko dla starych wniosków

3.

Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia się dziecka (becikowe)

jednorazowo

1 000 zł

Pod opieką med. do 10 tyg. życia

4.

Świadczenie rodzicielskie

Miesięcznie

1 000 zł

Wypłacane przez pierwsze: 52 tyg. – 1 dziecko; 65 tyg. – 2 dzieci; 67 tyg. – 3 dzieci; 69 tyg. – 4 dzieci; 71 tyg. – 5 i więcej dzieci

5.

Świadczenie wychowawcze 500+

miesięcznie

500 zł

Do uzyskania przez dziecko 18 roku życia

6.

Fundusz alimentacyjny

miesięcznie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie

7.

Świadczenie za życiem

jednorazowo

4 000 zł

- Do uzyskania przez dziecko 1 roku życia
-
Pod opieką med. do 10 tyg. życia
-  z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kryteria dochodowe:

Rodzaj świadczenia

Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie

1.

Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego

674 zł
764 zł

 

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

2.

Świadczenie opiekuńcze

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Bez względu na dochód

Zasiłek pielęgnacyjny

Bez względu na dochód

Specjalny zasiłek opiekuńczy

764 zł

Zasiłek dla opiekunów

Bez względu na dochód

3.

Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia się dziecka (becikowe)

1 922 zł

4.

Świadczenie rodzicielskie

Bez względu na dochód

5.

Świadczenie wychowawcze 500+

Bez względu na dochód

6.

Fundusz alimentacyjny

900 zł

7.

Świadczenie za życiem

Bez względu na dochód


 

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki