Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym...

... utworzony został z dniem 27 marca 1990 r. mocą Uchwały nr IX/43/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kazimierz Dolny z dnia 27 marca 2007 r.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym funkcjonującą w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwałą nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 sierpnia 2007 roku „W sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym.”

 

Celem działalności Ośrodka jest:

 • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
   

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
   

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych.
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
   

Ośrodkiem kieruje Kierownik

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym” wprowadzony zarządzeniem nr 4/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

 • Plan finansowy Ośrodka

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki