Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

► Usługi opiekuńcze

Czcionka:

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z właściwego rejonu, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny.

Zgodnie z uchwałą, osobom, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie.

Natomiast osoby, których dochód przekracza w/w  kryterium ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Rada Miejska w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze. Uchwała Nr XXXVIII/274/09 z 29.12.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

 

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego wyrażony w %

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze w %

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 % - 150 %

10 %

20 %

151 % - 200 %

20 %

30 %

201 % - 300 %

30 %

40 %

301 % - 400 %

40 %

50 %

401 % i powyżej

50 %

100 %

 
 
W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie poniższej tabeli:
 

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego wyrażony w %

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w %

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 % - 150 %

15 %

25 %

151 % - 200 %

30 %

35 %

201 % - 300 %

45 %

55 %

301 % - 400 %

60 %

75 %

401 % i powyżej

100 %

100 %

 

Zgodnie z uchwałą nr XIII/96/15 Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku o zmianie uchwały nr XXXVIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 15 zł

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki