Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

Czcionka:

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym


Deklaracja dostępności do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym  
 • E-mail: ops.kazimierzdolny@opskazimierzdolny.pl
 • Telefon: (81)8810153

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kazimierzu Dolnym zlokalizowany jest na piętrze budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Lubelskiej 32/34. Ośrodek Pomocy Społecznej wynajmuje 6 pomieszczeń.

Dojście do drzwi, stanowiących główne wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika. Na piętro prowadzą schody.  Brak jest dźwigu osobowego. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Schody posiadają oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada wejście alternatywne od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego ( ul. Lubelska). 

 


 

Deklaracja dostępności do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym  
 • E-mail: ops.kazimierzdolny@opskazimierzdolny.pl
 • Telefon: (81)8810153

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kazimierzu Dolnym zlokalizowany jest na piętrze budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Lubelskiej 32/34. Ośrodek Pomocy Społecznej wynajmuje 6 pomieszczeń.

Dojście do drzwi, stanowiących główne wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika. Na piętro prowadzą schody.  Brak jest dźwigu osobowego. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Schody posiadają oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada wejście alternatywne od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego ( ul. Lubelska). 

 

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki