Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Czcionka:

Świadczenie wychowawcze 500+
na okres świadczeniowy trwający
od  1 czerwca  2021   r. do 31 maja 2022r.


Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lutego   2021r. 

Wnioski w formie papierowej można składać od 1 kwietnia  2021 r. 

 

Wnioski w formie papierowej w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) mieszkańców gminy Kazimierz Dolny można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym i złożyć do skrzynki pocztowe znajdującej się przy wejściu do budynku (obok stacji Pogotowia Ratunkowego) Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane również przez pracowników Ośrodka  po ustaleniu telefonicznym pod nr. telefonu 81 881 01 53;
 

-  w miesiącu kwietniu 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34 pok. 203 i 204   od poniedziałku do piątku  w godzinach tj. od 7.45 do 15.30.
 Dodatkowo w dniach 7 i 28.04.2021 r.  r wnioski można składać  w godzinach od 7.30 do 16.30. 

-  w miesiącu maju  2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34  pok.  203 i 204  od poniedziałku do piątku  w godzinach tj. od 7.45 do 15.30.
 Dodatkowo w dniu 5.05.2021 r.  wnioski można składać  w godzinach od 7.30 do 16.30.

W celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku ( ustalenie prawa do świadczeń od miesiąca złożenia wniosku) . 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku (ustalenie prawa do świadczeń od miesiąca złożenia wniosku) . 


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
• matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca
• opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
• opiekunowi prawnemu dziecka
• dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez kryterium dochodowego.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 


Świadczenie wychowawcze 500+

od 01.07.2019 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres:

- od 1 lipca 2019   r. do 31 maja 2021r. na dziecko, na które nie było przyznane świadczenie wychowawcze ( 500+)  oraz

-  na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja  2021 r. na dziecko, na które zostało już  przyznane świadczenie wychowawcze ( 500+) do 30.09.2019 r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca  2019r.

Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2019 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Wnioski w formie papierowej w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) z terenu gminy Kazimierz Dolny  będą przyjmowane:

-  w miesiącu sierpniu 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34 pok. 203 i 204   od poniedziałku do piątku  w godzinach tj. od 7.45 do 15.30.

 Dodatkowo w dniach 6 i 20.08.2019 r.  r wnioski można składać  w godzinach od 7.30 do 16.30.

-  w miesiącu wrześniu 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34  pok.  203 i 204  od poniedziałku do piątku  w godzinach tj. od 7.45 do 15.30.

 Dodatkowo w dniach 3, 17 i 24 .09.2019 r.  r wnioski można składać  w godzinach od 7.30 do 16.30.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane nie jest przyznane.

W przypadku złożenia wniosku od 01.10.2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku do  dnia 31.05.2021 r. 


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),​
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez kryterium dochodowego.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.​​

 

Wniosek do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

 

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki