Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja do projektu "Nasi Seniorzy"

Utworzono dnia 30.09.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym  informuje, że od dnia 1.10.2020 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „NASI SENIORZY” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie : 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany jest przez Biuro Przygotowywania i Zarządzania Funduszami UE, ul. Puławska 63, 24-100 Gołąb, NIP 7161714139, w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM, ul. Fieldorfa Nila 18/15, 24-100 Puławy, NIP 7162817433 oraz z Gminą Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, NIP 7162658035 na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększony dostęp do wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej wśród mieszkańców Gminy Puławy (wiejskiej) i Gminy Kazimierz Dolny w okresie do 30 czerwca 2022 r.

Projekt przewiduje realizację działań profilaktycznych odnoszących się do różnych usług wsparcia dla osób i ich rodzin. W stosunku do osób starszych projekt przewiduje działania nakierowane na zapobieganie chorobom i utracie sprawności oraz odzyskaniu niezależności.

Grupę docelową stanowi 60 osób (w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn) zamieszkujących na terenie Gminy Puławy (wiejskiej)  lub Gminy Kazimierz Dolny, mających ukończone 60 lat.

W ramach projektu zapewnione zostanie następujące wsparcie:

 • Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla  osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych w miejscowości Gołąb;
 • Utworzenie Klubu Aktywnego Seniora (30 miejsc, dwie 15 osobowe grupy) – środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne, w tym:
  • organizacja zajęć ruchowych mających  na celu poprawę sprawności ruchowej i stanu zdrowia – (zumba, aerobik, pilates, zajęcia z elementami ćwiczeń relaksacyjnych);
  • organizacja ogólnorozwojowych zajęć na basenie.
 • Rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania dla 20 osób, w tym:
  • organizacja usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii
  • organizacja usług opiekuńczych – opieki środowiskowej:
   • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupowaniu lub zamawianiu leków w aptece itp.;
   • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie  porządku i czystości w najbliższym otoczeniu;
   • utworzenie i wyposażenie sali do fizjoterapii i rehabilitacji.
 • Utworzenie Lokalnego Centrum Teleopieki Dla Seniorów:
  • wyposażenie seniorów najstarszych i ciężko chorych, którzy mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny w elektroniczne urządzenie do zdalnej opieki – opaskę na rękę.
 • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane przy Dziennym Domu Pomocy w miejscowości Gołąb.

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w okresie od 1 października 2020 r. do  15 października 2020 r., w przypadku braku zainteresowania do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Zgłoszenia przyjmowane są Biurze Projektu, ul. Polna 22C, Gołąb, 24-100 Puławy, w godz. od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku (w dni pracujące) oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 32/34, 24-120 Kazimierz Dolny, w godz. od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku (w dni pracujące).

 
czytaj dalej na temat: Rekrutacja do projektu "Nasi Seniorzy"

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 03.09.2020

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kazimierzu Dolnym informuje, że osobista obsługa interesantów odbywa się w godzinach od 7.30 do 12.00 oraz poza ww. godzinami po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu wizyty w Ośrodku (dzień, godzina).

 

Informacje ws. świadczeń rodzinnych, świadczenia „Dobry start”, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego: tel. 81 881 01 53

 

Pracownicy socjalni:  tel. 81 881 01 53 lub tel./fax 81 888 45 88.

 

e-mail: ops.kazimierzdolny@opskazimierzdolny.pl

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa poprzez zakrywanie nosa i ust oraz stosowanie płynu dezynfekującego lub rękawiczek podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Informujemy, że interesanci przyjmowani są pojedynczo. Prosimy o ograniczenie liczby osób składających wniosek do jednej osoby w rodzinie.

W przypadku trudności w zakresie wypełniania wniosków do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy tutejszego Ośrodka, którzy telefonicznie udzielą niezbędnych informacji w zakresie wypełniania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy załączyć do wniosków. Umożliwi to ograniczenie Państwa obecności w Ośrodku do minimum i ułatwi zachowanie bezpiecznych warunków obsługi.

Informacji ws. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „ Dobry start”  udzielają pracownicy:

Pani Olga Kośka oraz Pani Elżbieta Michta pod nr tel. 81 881 01 53.

 

Wypełnione wnioski można składać również do skrzynki pocztowej Ośrodka umieszczonej przy wejściu do budynku ( wejście od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego). 


 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE

Dobry Start 300+

Utworzono dnia 01.08.2020

 

Zachęcamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" (300+) drogą elektroniczną.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityli Społecznej

link do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

sposoby na złożenie wniosku on-linehttps://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

wykaz banków przez które można złożyć wniosek: https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna1

wzór wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

czytaj dalej na temat: Dobry Start 300+

Apel - Zachowajmy ostrożność

Utworzono dnia 31.07.2020

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z rozpoczynającym się od dnia 01.08.2020 r. naborem w wersji papierowej wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres świadczeniowy 2020/2021, a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 APELUJEMY o zachowanie zasad bezpieczeństwa poprzez zakrywanie nosa i ust oraz stosowanie płynu dezynfekującego lub rękawiczek podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że nadal na terytorium naszego kraju obowiązuje stan epidemii.

Informujemy, że interesanci przyjmowani są pojedynczo. Prosimy o ograniczenie liczby osób składających wniosek do jednej osoby w rodzinie i nie zabieranie ze sobą dzieci. Stanowisko obsługi jest dezynfekowane po każdej osobie.

W przypadku trudności w zakresie wypełniania wniosków do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy tutejszego Ośrodka, którzy telefonicznie udzielą niezbędnych informacji w zakresie wypełniania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy załączyć do wniosków. Umożliwi to ograniczenie Państwa obecności w Ośrodku do minimum i ułatwi zachowanie bezpiecznych warunków obsługi.

Informacji ws. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „ Dobry start”  udzielają pracownicy:

Pani Olga Kośka oraz Pani Elżbieta Michta pod nr tel. 81 881 01 53.

Wypełnione wnioski można składać również do skrzynki pocztowej Ośrodka umieszczonej przy wejściu do budynku ( wejście od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego).  Zachęcamy do telefonicznego ustalania  terminu (data, godzina) wizyty w Ośrodku.

 

Kierownik

 i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kazimierzu Dolnym

czytaj dalej na temat: Apel - Zachowajmy ostrożność

300+ nowy okres zasiłkowy

Utworzono dnia 18.06.2020

Świadczenie Dobry start ( 300+)

na rok szkolny 2020/2021

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300+) można składać:

- online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną od  dnia 01-07-2020 roku

drogą tradycyjną ( w formie papierowej)  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34, 24-120 Kazimierz Dolny  od dnia 01-08-2020 roku

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.

 

Przypominamy, że świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24  roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

czytaj dalej na temat: 300+ nowy okres zasiłkowy

Fundusz - nowe zasady

Utworzono dnia 18.06.2020

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2020/2021 –

ZMIANY W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM TRWAJĄCYM

 OD 01.10.2020 R. DO 30.09.2021 R.

 

   Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w okresie świadczeniowym trwającym od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

          W okresie świadczeniowym 2020/2021 trwającym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. prawo 

do świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  będzie  ustalane   na  podstawie  dochodów z 2019 r.,

 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny na dzień rozpatrzenia sprawy.

 

    W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł  o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

    W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem wyliczenia jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021  i załączniki do niego można  składać drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia od dnia 01.07.2020 r.

Wnioski w wersji tradycyjnej ( papierowej) można składać  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34, 24-120 Kazimierz Dolny od dnia 01.08.2020 r.

czytaj dalej na temat: Fundusz - nowe zasady

Stop Przemocy

Utworzono dnia 28.04.2020Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

Wsparcie psychologiczne:  poniedziałek, sobota, niedziela godz.7.30-19.00,

wtorek –piątek godz.10.00-19.00,   tel. 785 027 111,

poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek –piątek godz.7.00-15.00

tel. 81 888 53 05; 81 888 53 06; 800 110 001

e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl

Pomoc prawna: czwartek godz.15.00-17.00

Tel. 814 888 04 92

e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”:

Tel. 800 12 00 02 oraz 22 668 70 00

czynne całodobowo

 

Centrum Praw Kobiet:

Pomoc  psychologiczna: poniedziałek- środa, piątek  godz. 10.00-16.00

Tel. 22 621 35 37

Pomoc prawna: czwartek godz. 10.00-16.00

Tel. 22 621 35 37

Telefon interwencyjny:

Tel. 600 070 717

czynny w dni robocze oraz w święta

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

–Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 116 111
czynny całodobowo

 

czytaj dalej na temat: Stop Przemocy

Ogłoszenie!!!

Utworzono dnia 21.04.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, informuje że:
 

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (zagrożenie zakażeniem koronawirusem- COVID-19)  proszę kontaktować się  z pracownikami Ośrodka telefonicznie lub drogą elektroniczną w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.30 do 15.30.

Obsługa osobista interesantów odbywa się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel. 81 881 01 53


Pracownicy socjalni:  tel. 81 881 01 53 lub tel./fax 81 888 45 88.


e-mail: ops.kazimierzdolny@opskazimierzdolny.pl

Wszelkie podania/wnioski  można składać w formie pisemnej  do skrzynki pocztowej Ośrodka lub zgłaszać telefonicznie.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie!!!

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 535

W poprzednim tygodniu: 622

W tym miesiącu: 535

W poprzednim miesiącu: 2620

Wszystkich: 35017

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki