Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Wielkanoc

Utworzono dnia 31.03.2021

Świadczenie wychowawcze

Utworzono dnia 11.02.2021

Pierwsze 100 elektronicznych wniosków za nami :)
zachęcamy do składania wniosków już dziś, znacznie usprawni to obsługę. 

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 kwietnia. 


czytaj dalej na temat: Świadczenie wychowawcze

I dostawa żywności

Utworzono dnia 09.02.2021

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2020

               Pierwsza dostawa żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa - Podprogram 2020 za nami.
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych  udało się dostarczyć paczki wszystkim osobom zakwalifikowanym do udziału w Programie.

Serdeczne podziękowania za pomoc kierujemy do:

 • Ochotniczej Stary Pożarnej  w Bochotnicy, 
 • 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie WOT
 • oraz niezawodnych wolontariuszek z Dąbrówki.

​​​Zdjęcia z akcji na naszym fb https://www.facebook.com/opskazimierzdolny/posts/1425050451166145

czytaj dalej na temat: I dostawa żywności

Wnioski o świadczenie 500+

Utworzono dnia 09.02.2021

Świadczenie wychowawcze 500+
na okres świadczeniowy trwający
od  1 czerwca  2021   r. do 31 maja 2022r.


Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lutego   2021r. 

Wnioski w formie papierowej można składać od 1 kwietnia  2021 r. 

 

Wnioski w formie papierowej w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) mieszkańców gminy Kazimierz Dolny można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym i złożyć do skrzynki pocztowe znajdującej się przy wejściu do budynku (obok stacji Pogotowia Ratunkowego) Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane również przez pracowników Ośrodka  po ustaleniu telefonicznym pod nr. telefonu 81 881 01 53;
 

-  w miesiącu kwietniu 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34 pok. 203 i 204   od poniedziałku do piątku  w godzinach tj. od 7.45 do 15.30.
 Dodatkowo w dniach 7 i 28.04.2021 r.  r wnioski można składać  w godzinach od 7.30 do 16.30. 

-  w miesiącu maju  2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34  pok.  203 i 204  od poniedziałku do piątku  w godzinach tj. od 7.45 do 15.30.
 Dodatkowo w dniu 5.05.2021 r.  wnioski można składać  w godzinach od 7.30 do 16.30.

W celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku ( ustalenie prawa do świadczeń od miesiąca złożenia wniosku) . 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku (ustalenie prawa do świadczeń od miesiąca złożenia wniosku) . 


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
• matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca
• opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
• opiekunowi prawnemu dziecka
• dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez kryterium dochodowego.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Paczki dla seniorów :)

Utworzono dnia 23.12.2020

W dniu 21-12-2020 Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Burmistrzem Kazimierz Dolnego - Arturem Pomianowskim odwiedzili mieszkańców naszej gminy korzystających z usług opiekuńczych. 
Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i gościnę. Mamy nadzieję, że skromne podarunki umilą Państwu okres zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

​    

czytaj dalej na temat: Paczki dla seniorów :)

Dziękujemy!!!!

Utworzono dnia 23.12.2020

Dzięki wsparciu Pana Rafała Stypa za pośrednictwem Fundacji Studio KZMRZ pracownicy tutejszego Ośrodka obdarowali najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy pięknymi prezentami.

Dziękujemy za wsparcie i liczymy na dalszą współpracę :)


 

czytaj dalej na temat: Dziękujemy!!!!

Środki ochrony dla pracowników OPS

Utworzono dnia 18.12.2020

Środki ochrony dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym w ramach akcji „Razem przeciwko COVID-19!”  w dniu dzisiejszym dotarły do naszej jednostki. Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie http://rops.lubelskie.pl/razem-przeciwko-covid-19-2/ oraz Starostwu Powiatowemu w Puławach https://www.pulawy.powiat.pl/#.

 

czytaj dalej na temat: Środki ochrony dla pracowników OPS

PO - PŻ

Utworzono dnia 04.12.2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2020

UWAGA

ZMIANA WYTYCZNYCH

W  dniu 26 listopada 2020 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli

dochód nie przekracza:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UZYSKANIEM WSPRACIA W FORMIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

Pracownicy Socjalni – Rejony:

Specjalista Pracy Socjalnej - Marzanna Górecka 81 881 01 53
Rejon: Bochotnica; Parchatka; Zbędowice;

Pracownik Socjalny - Katarzyna Sikora 81 881 01 53
Rejon: Wierzchoniów, Rzeczyca Kolonia; Witoszyn; Mięćmierz; Rzeczyca; Kazimierz Dolny (ul. Góry, ul. Puławska, ul. Nadedworce, ul. Zbożowa),  Góry, Góry II

Pracownik Socjalny - Katarzyna Sypuła 81 888 45 88
Rejon: Okale;  Jeziorszczyzna; Dąbrówka; Cholewianka; Skowieszynek; Wylągi;

Specjalista Pracy Socjalnej - Kinga Woźniakowska 81 888 45 88
Rejon: Kazimierz Dolny (ul. Albrechtówka, Browarna, Bulwar, Cmentarna, Czerniawy, Dębowe Góry, Doły, Droga Akacjowa, Droga Jaśminowa, Zamkowa, Klasztorna, Krakowska, Krzywe Koło, Kwaskowa Góra, Lubelska, Małachowskiego, Mały Rynek, Nadrzeczna, Nadwiślańska, Norowy Dół, Plebanka, Podgórna, Podzamcze, Rynek, Sadowa, Senatorska, Słoneczna, Szkolna, Tyszkiewicza, Witkiewicza)

czytaj dalej na temat: PO - PŻ

Zmiany w przyjmowaniu interesantów

Utworzono dnia 03.11.2020

OGŁOSZENIE

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kazimierzu Dolnym

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie zarówno mieszkańców Gminy Kazimierz Dolny  jak i pracowników Ośrodka, z uwagi utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń  COVID-19, uprzejmie informujemy, że od dnia 03 listopada 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kazimierzu Dolnym  wprowadzamy szczególne zasady obsługi interesantów.

Obsługa osobista interesantów odbywa się wyłącznie  po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Informacje ws. świadczeń rodzinnych, świadczenia „Dobry start”, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego: tel. 81 881 01 53

Pracownicy socjalni:  tel. 81 881 01 53 lub tel./fax 81 888 45 88.

e-mail: ops.kazimierzdolny@opskazimierzdolny.pl

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa poprzez zakrywanie nosa i ust oraz stosowanie płynu dezynfekującego lub rękawiczek podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Informujemy, że interesanci przyjmowani są pojedynczo.

W przypadku trudności w zakresie wypełniania wniosków do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy tutejszego Ośrodka, którzy telefonicznie udzielą niezbędnych informacji w zakresie wypełniania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy załączyć do wniosków. Umożliwi to ograniczenie Państwa obecności w Ośrodku do minimum i ułatwi zachowanie bezpiecznych warunków obsługi.

Wypełnione wnioski można składać również do skrzynki pocztowej Ośrodka umieszczonej przy wejściu do budynku ( wejście od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego). 


 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

czytaj dalej na temat: Zmiany w przyjmowaniu interesantów

zostań wolontariuszem - zgłoś się!!!

Utworzono dnia 27.10.2020

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 26.10.2020

Potrzebujesz pomocy, lub chcesz być wolontariuszem??? - zgłoś się!!!

Więcej informacji dotyczących projektu "Wspieraj Seniora" znajdziesz tutaj: 


https://wspierajseniora.pl/

czytaj dalej na temat: Wspieraj Seniora

Rekrutacja do projektu "Nasi Seniorzy"

Utworzono dnia 30.09.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym  informuje, że od dnia 1.10.2020 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „NASI SENIORZY” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie : 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany jest przez Biuro Przygotowywania i Zarządzania Funduszami UE, ul. Puławska 63, 24-100 Gołąb, NIP 7161714139, w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM, ul. Fieldorfa Nila 18/15, 24-100 Puławy, NIP 7162817433 oraz z Gminą Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, NIP 7162658035 na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększony dostęp do wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej wśród mieszkańców Gminy Puławy (wiejskiej) i Gminy Kazimierz Dolny w okresie do 30 czerwca 2022 r.

Projekt przewiduje realizację działań profilaktycznych odnoszących się do różnych usług wsparcia dla osób i ich rodzin. W stosunku do osób starszych projekt przewiduje działania nakierowane na zapobieganie chorobom i utracie sprawności oraz odzyskaniu niezależności.

Grupę docelową stanowi 60 osób (w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn) zamieszkujących na terenie Gminy Puławy (wiejskiej)  lub Gminy Kazimierz Dolny, mających ukończone 60 lat.

W ramach projektu zapewnione zostanie następujące wsparcie:

 • Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla  osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych w miejscowości Gołąb;
 • Utworzenie Klubu Aktywnego Seniora (30 miejsc, dwie 15 osobowe grupy) – środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne, w tym:
  • organizacja zajęć ruchowych mających  na celu poprawę sprawności ruchowej i stanu zdrowia – (zumba, aerobik, pilates, zajęcia z elementami ćwiczeń relaksacyjnych);
  • organizacja ogólnorozwojowych zajęć na basenie.
 • Rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania dla 20 osób, w tym:
  • organizacja usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii
  • organizacja usług opiekuńczych – opieki środowiskowej:
   • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupowaniu lub zamawianiu leków w aptece itp.;
   • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie  porządku i czystości w najbliższym otoczeniu;
   • utworzenie i wyposażenie sali do fizjoterapii i rehabilitacji.
 • Utworzenie Lokalnego Centrum Teleopieki Dla Seniorów:
  • wyposażenie seniorów najstarszych i ciężko chorych, którzy mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny w elektroniczne urządzenie do zdalnej opieki – opaskę na rękę.
 • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane przy Dziennym Domu Pomocy w miejscowości Gołąb.

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w okresie od 1 października 2020 r. do  15 października 2020 r., w przypadku braku zainteresowania do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Zgłoszenia przyjmowane są Biurze Projektu, ul. Polna 22C, Gołąb, 24-100 Puławy, w godz. od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku (w dni pracujące) oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 32/34, 24-120 Kazimierz Dolny, w godz. od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku (w dni pracujące).

 
czytaj dalej na temat: Rekrutacja do projektu "Nasi Seniorzy"

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 253

W poprzednim tygodniu: 344

W tym miesiącu: 302

W poprzednim miesiącu: 1752

Wszystkich: 38793

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki